: โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมและโรงเรียนวัดท่าบัวทองได้ร่วมพิธีสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

  การตรวจหาสารเสพติดภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

  โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

  โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม รับการประเมินการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE N

  โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  การรับรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรีย

  โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมจัดกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับนายปรีชา นาครัตน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแ

  โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมจัดกิจกรรมเนื่องในวันปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

  โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561

  นักเรียนร่วมกิจกรรมพัฒนาและบำรุงรักษาแปลงเศรษฐกิจพอเพียง ที่รับผิดชอบเพื่อการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ต่อไป