: โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  การรับรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรีย

  โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมจัดกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับนายปรีชา นาครัตน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแ

  โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมจัดกิจกรรมเนื่องในวันปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

  โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561

  นักเรียนร่วมกิจกรรมพัฒนาและบำรุงรักษาแปลงเศรษฐกิจพอเพียง ที่รับผิดชอบเพื่อการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของ

  มัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมทำหน้าที่ ให้ต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนายพีระ

  นางสาวจนิสตา ยิ้มเจริญ นักเรียนโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นตัว

  โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมร่วมพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ชาย ผลัดที่ 6

  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานให้บริการตัดผมนักเรียนโรงเรียนสรรเพช

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ต่อไป