: โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  รายงานการประเมิณตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม

  พ่นยาป้องกัน CO-VID 19 จาก อบจ.พิจิตร

  สื่อสร้างสรรค์เพื่อป้องกัน CO-VID

  สื่อสร้างสรรค์เพื่อป้องกัน CO-VID

  สื่อสร้างสรรค์เพื่อป้องกัน CO-VID

  การนิเทศบูรณาการโดยใช้ระดับเขพื้นที่เป้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี2563

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่3และ6

  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาด ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

  งานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม นายพีรพงศ์ หมอนทอง

  โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการ สมพงษ์ เนียมถนอม ในวันที่ 30

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ต่อไป