.

ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม

 
 

  หน้าหลัก    คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.      นายเข็มเพชร  ทับทอง                  ประธานกรรมการ 
2.      นางศรีพรรณ์  กันทะวิน                  กรรมการ
 
3.      นางมาลี   บูรณะกรณ์                    กรรมการ 
4.      นางพิมลพรรณ  ซื้อวัฒนชัย             กรรมการ 
5.      นายสมบัติ  คำชนะ                       กรรมการ 
6.      นายบัญชา     จันทรมณี                 กรรมการ 
7.      พระครูโพธิวรคุณ  สุภกิจโจ              กรรมการ 
8.       นายสรพงษ์  กล่อมจิตต์                 กรรมการ 
9.        นายพีรพงศ์    หมอนทอง               กรรมการและเลขานุการ

 

 
 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.206.187.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 864,949
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
: โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
140 หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66190
Tel : 056689028
Email : sanphetschool@gmail.com