.

ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม

 
  

 
 
 
 

สพม.เขต 41

สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนในฝัน

ครูบ้านนอกดอทคอม

ครูไทย

ดิกชันนารีออนไลน์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (สวทช)

 

 

 

  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน
 

 

ประวัติโรงเรียน    

         โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม คำว่า "สรรเพชญอัฏฐเป็นพระนามของสมเด็จพระสรรเพชญที่ 8" หรือประชาชนเรียกพระนามของพระองค์ว่า พระพุทธเจ้าเสือ พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 29 แห่งกรุงศรีอยุธยา อำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นถิ่นประสูติของพระองค์  โรงเรียนมีเนื้อที่จำนวน 36 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา โดยมีผู้บริจาคที่ดินให้ ได้แก่ นายเจือ- นางสำเนียง  จันทรมณี  นายสุวรรณ์-นางชื้น คลังเพ็ชร์ นางสำราญ เมืองทอง นายบุตร ชาญณรงค์ และพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
        ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2517 และมีคำสั่งจังหวัดพิจิตรที่ 297/2517 แต่งตั้งให้ นายดิเรก อยู่สุข ศึกษาธิการอำเภอโพธิ์ประทับช้างในขณะนั้น รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โดยอาศัย สถานที่ทำการ ณ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง ศาลาการเปรียญท่าบัวทอง ศาลาประชาคมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตามลำดับ ในปี พ.ศ. 2520 ได้ย้ายสถานที่มาตั้งอยู่ ณ เลขที่ 140 หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จนถึงปัจจุบัน  ต่อมากรมสามัญ ศึกษาได้มีคำสั่งที่ 1835/2518 สั่ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2518 แต่งตั้ง นายสมาน เมืองทอง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

 

        ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

คนที่  1 นายดิเรก  อยู่สุข พ.ศ. 2517-2519
คนที่  2 นายสมาน  เมืองทอง พ.ศ. 2519-2527
คนที่  3 นายวรศักดิ์  รังสีพิพัฒน์ พ.ศ. 2527-2532
คนที่  4 นายวิโรจน์  สุเมธเทพานันท์ พ.ศ. 2532-2537
คนที่  5 นายนิกร  เหลี่ยมสุวรรณ พ.ศ. 2537-2542
คนที่  6 นายมานพ  เกตุเมฆ พ.ศ. 2542-2547
คนที่  7 นายเกษม  สุขเกตุ พ.ศ. 2547-2551
คนที่  8 นายสุทัด  ชื่นผล พ.ศ. 2551-2552
คนที่  9 นายอุกฤษฏ์  จันทฤก พ.ศ. 2552-2554
คนที่ 10 นายปิยะชัย  ภู่จันทร์ดิฐกุล พ.ศ. 2554-2556
คนที่ 11 นายสมพงษ์  เนียมถนอม พ.ศ. 2557-2562
คนที่ 12 นายพีรพงศ์  หมอนทอง พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

 

โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม.jpg
 
 
 
 
 
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 7 กรกฎาคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.96.157
คุณเข้าชมลำดับที่ 480,927
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 
: โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
140 หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66190
Tel : 056689028
Email : sanphetschool@gmail.com