หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาด ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
        โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาด ปีการศึกษา 2563    
งานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม นายพีรพงศ์ หมอนทอง 
                      คณะครู นักเรียน และบุคคลากรโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม จัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม นายพีรพงศ์ หมอนทอง    
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการ สมพงษ์ เนียมถนอม ในวันที่ 30 กันยายน 2562 
     
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม จัดกิจกรรมตามโครงการศึกษาดูงาน โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยศึกษาดูงานลดเวลาเรียนเพิ่งเวลารู้ ณ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม ณ วัดเขาวง และป่าตาด จังหวัดอุทัยธานี 
                                         
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

ข่าวจากสพฐ.
 


ข่าวการศึกษา