หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การรับรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 
                การรับรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม ในวันที่ 8 เมษายน 2562  
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมจัดกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับนายปรีชา นาครัตน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดวังจิก 
             โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมจัดกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับนายปรีชา  นาครัตน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดวังจิก ในวันที่ 1 มีนาคม 2562
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมจัดกิจกรรมเนื่องในวันปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 
             โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมจัดกิจกรรมเนื่องในวันปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 28 กุมภาพันธื 2562
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 
             โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

ข่าวจากสพฐ.
 


ข่าวการศึกษา