หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รับสมัครนักเรียนใหม่ 
       รับสมัครนักเรียนใหม่
รายงานการประเมิณตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 
     
พ่นยาป้องกัน CO-VID 19 จาก อบจ.พิจิตร 
     
สื่อสร้างสรรค์เพื่อป้องกัน CO-VID 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

ข่าวจากสพฐ.
 


ข่าวการศึกษา