หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การนิเทศบูรณาการโดยใช้ระดับเขพื้นที่เป้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี2563 
       
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่3และ6 
        โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาคมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้นักเรียนที่จบปีการศึกษา 2562      
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาด ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
        โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาด ปีการศึกษา 2563    
งานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม นายพีรพงศ์ หมอนทอง 
                      คณะครู นักเรียน และบุคคลากรโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม จัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม นายพีรพงศ์ หมอนทอง    
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

ข่าวจากสพฐ.
 


ข่าวการศึกษา