หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 
                      โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2562    
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม รับการประเมินการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE รอบพื้นที่ 
               โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม รับการประเมินการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ร
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และเดินทางไปส่งครูกนกศักดิ์ เนียมสุ่ม ที่โรงเรียนตะพานหิน 
                         ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรีย
การรับรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 
                การรับรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม ในวันที่ 8 เมษายน 2562  
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

ข่าวจากสพฐ.
 


ข่าวการศึกษา