หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการ สมพงษ์ เนียมถนอม ในวันที่ 30 กันยายน 2562 
     
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม จัดกิจกรรมตามโครงการศึกษาดูงาน โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยศึกษาดูงานลดเวลาเรียนเพิ่งเวลารู้ ณ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม ณ วัดเขาวง และป่าตาด จังหวัดอุทัยธานี 
                                         
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในการอบรมโครงการเกษตรกร Smart Fammer ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม ในวันที่ 6 กันยายน 2562 
     
นายสมพงษ์ เนียมถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในสับดาห์วันวิทยาศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 5 กันยายน 2562 
                
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

ข่าวจากสพฐ.
 


ข่าวการศึกษา